Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Нийтийн орон сууцны ИШСүлжээний засвар шинэчлэлт /Дархан сум 11-р баг 10-р байр/ (ДААОНӨГ/201702020)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  32,028,700₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Нийтийн орон сууцны ИШСүлжээний засвар шинэчлэлт /Дархан сум 11-р баг 10-р байр/
  31,899,953₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  2
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр НОС-ны орцны хаалганы засвар /Дархан сумын 4, 9, 12, 14-р багууд/
  36,998,193₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  3
  Нийтийн орон сууцны дээвэр засвар
  27,953,245₮
  Хасагдсан
  Өндөр үнийн санал ирүүлсэн
  4
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр НОС-ны орцны хаалганы засвар, ИШСүлжээний засвар, авто машины хязгаарлалтын хаалт /Дархан сумы Өргөө баг, 10-р баг, 16-баг/
  27,801,646₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  5
  Жишиг хороолол-5 төсөл /Дархан сумын 5-р баг/
  48,204,284₮
  Хасагдсан
  Өндөр үнийн санал ирүүлсэн
  6
  Өвлийн хүлэмж НААҮГ-ын үржүүлгийн талбай дээр шинээр барих ажил /Дархан сум/
  71,533,954₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангаж шалгарсан
  7
  Нийтийн орон сууцны ИШСүлжээний засвар шинэчлэлт /Дархан сум 11-р баг 10-р байр/
  27,234,890₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  8
  Мобикомын уулзвараас онгоцны буудал хүртлэх авто зам дагуух гэрэлтүүлэгийн засвар шинэчлэлт /Дархан сум 15-р баг/
  26,916,336₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.7.4-т зааснаар
  9
  Зураг төсөв боловсруулах ажил /Дархан сум 13-р баг/
  0₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан тендер ирүүлсэн
  10
  Хогийн сав шинээр суурилуулах
  45,490,000₮
  Шалгарсан
  11
  Жишиг хороолол-5 төсөл /Дархан сумын 5-р баг/
  47,916,749₮
  Хасагдсан
  Өндөр үнийн санал ирүүлсэн
  12
  Нийтийн орон сууцны ИШСүлжээний засвар шинэчлэлт /Дархан сум 11-р баг 10-р байр/
  30,000,001₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  13
  Нийтийн орон сууцны дээвэр засвар
  28,990,679₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  14
  Хяналтын камерийн системд шилжүүлэх /3-н хяналтын цэгч 45ш камер, 3ш 40 дэлгэц, дагалдах хэрэгсэлийн хамт Дархан сумын 13, 14, 16-р багт/
  37,059,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  15
  Нийтийн орон сууцны дээвэр засвар
  27,546,906₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  16
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр НОС-ны орцны хаалганы засвар, ИШСүлжээний засвар, авто машины хязгаарлалтын хаалт /Дархан сумы Өргөө баг, 10-р баг, 16-баг/
  28,187,885₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  17
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр НОС-ны орцны хаалганы засвар /Дархан сумын 4, 9, 12, 14-р багууд/
  36,051,473₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  18
  Стадионы дотор засварын ажил /Суудал, сүүдрэвч хэсэгчилж хийх/
  58,065,478₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  19
  Зураг төсөв боловсруулах ажил /Дархан сум 13-р баг/
  0₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангасан тендер ирүүлээгүй
  20
  Хогийн сав шинээр суурилуулах
  45,050,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангасан тендер ирүүлээгүй
  21
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр НОС-ны орцны хаалганы засвар /Дархан сумын 4, 9, 12, 14-р багууд/
  36,243,550₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  22
  АЗДТГ-ын өрөөний засварын ажил, гадна авто машины зогсоол шинээр хийх
  20,000,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  23
  Жишиг хороолол-5 төсөл /Дархан сумын 5-р баг/
  51,628,518₮
  Хасагдсан
  Өндөр үнийн санал ирүүлсэн
  24
  Нийтийн орон сууцны дээвэр засвар
  26,546,191₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  25
  Мобикомын уулзвараас онгоцны буудал хүртлэх авто зам дагуух гэрэлтүүлэгийн засвар шинэчлэлт /Дархан сум 15-р баг/
  27,898,972₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 28.7.4-т зааснаар
  26
  Жишиг хороолол-5 төсөл /Дархан сумын 5-р баг/
  50,000,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  27
  Зураг төсөв боловсруулах ажил /Дархан сум 13-р баг/
  0₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангасан тендер ирүүлээгүй
  28
  Мобикомын уулзвараас онгоцны буудал хүртлэх авто зам дагуух гэрэлтүүлэгийн засвар шинэчлэлт /Дархан сум 15-р баг/
  25,707,366₮
  Шалгарсан
  29
  Дархан сумын 2-р багт /12 ш/, 13-р багт /6ш лэд/ гэрэлтүүлэг шинээр хийх
  17,363,133₮
  Шалгарсан
  30
  Хяналтын камерийн системд шилжүүлэх /3-н хяналтын цэгч 45ш камер, 3ш 40 дэлгэц, дагалдах хэрэгсэлийн хамт Дархан сумын 13, 14, 16-р багт/
  38,995,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  31
  Өвлийн хүлэмж НААҮГ-ын үржүүлгийн талбай дээр шинээр барих ажил /Дархан сум/
  88,249,401₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй тул шалгараагүй
  32
  Хашаа, явган зам
  70,082,323₮
  Илгээгдсэн
  33
  Жишиг хороолол-5 төсөл /Дархан сумын 5-р баг/
  47,500,000₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  34
  Хяналтын камерийн системд шилжүүлэх /3-н хяналтын цэгч 45ш камер, 3ш 40 дэлгэц, дагалдах хэрэгсэлийн хамт Дархан сумын 13, 14, 16-р багт/
  30,945,035₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  35
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр НОС-ны орцны хаалганы засвар /Дархан сумын 4, 9, 12, 14-р багууд/
  34,425,996₮
  Хасагдсан
  Шаардлага хангаагүй
  36
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр НОС-ны орцны хаалганы засвар, ИШСүлжээний засвар, авто машины хязгаарлалтын хаалт /Дархан сумы Өргөө баг, 10-р баг, 16-баг/
  28,819,532₮
  Шалгарсан
  Шаардлага хангасан
  37
  "Миний гэр-Манай байр" хөтөлбөр /Шарын гол сум/
  27,635,475₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 27.4 дэх заалтын дагуу татгалзсан
  38
  Мобикомын уулзвараас онгоцны буудал хүртлэх авто зам дагуух гэрэлтүүлэгийн засвар шинэчлэлт /Дархан сум 15-р баг/
  26,002,947₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 27.4-т зааснаар