Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф (ДЦС4/201801073)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  768,207,324₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  498,566,550₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцээгүй.
  2
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  758,207,324₮
  Илгээгдсэн
  3
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  648,000,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцээгүй.
  4
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  765,084,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцээгүй.
  5
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  698,000,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцээгүй.
  6
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  561,200,000₮
  Илгээгдсэн
  7
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  498,000,000₮
  Илгээгдсэн
  8
  Секц холбогчийн иж бүрдэл шкаф
  685,000,000₮
  Хасагдсан
  Шаардлагад нийцээгүй.