Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Шинээр баригдах 240 айлын орон сууцны гадна цахилгаан хийх (ДОГАЗҮХЗАА/201700004)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  0₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Шинээр баригдах 240 айлын орон сууцны гадна цахилгаан хийх
  5,976,067₮
  Шалгарсан
  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер
  2
  Шинээр баригдах 240 айлын орон сууцны гадна цахилгаан хийх
  57,983,000₮
  Хасагдсан
  Ажлын тоо хэмжээ дутуу, шаардлагатай машин механизмын жагсаалтыг нотлох баримтын хамт ирүүлээгүй