Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Бямба
  Нэр
  Ганцэцэг
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2005-08-01
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Бямба Ганцэцэг
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-01
  2
  Бямба Ганчимэг
  Монгол
  Иргэн
  2005-08-01