Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Турбин заалны хүчитгэлийн ажил ТЦ (ДЦС4/201700393)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  167,345,357₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Турбин заалны хүчитгэлийн ажил ТЦ
  148,011,207₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн
  2
  Турбин заалны хүчитгэлийн ажил ТЦ
  167,009,501₮
  Хасагдсан
  тендерийн баталгаа хүчин төгөлдөр бус
  3
  Турбин заалны хүчитгэлийн ажил ТЦ
  143,614,697₮
  Хасагдсан
  ТОӨЗ-ийн 13.2т заасанчлан орчуулж ирүүлээгүй.