Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Батболд
  Нэр
  Билэгэрдэнэ
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2017-06-02
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Батболд Билэгэрдэнэ
  Монгол
  Иргэн
  2017-06-02