Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Дорж
  Нэр
  Нарангэрэл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2013-09-13
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Дорж Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2013-09-13