Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн ногоо /Нарийн ногоо, багц-2/ (ДЦС4/201901191)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  90,705,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн ногоо /Нарийн ногоо, багц-2/
  89,450,000₮
  Илгээгдсэн
  2
  Төрөл бүрийн ногоо /Нарийн ногоо, багц-2/
  89,322,500₮
  Илгээгдсэн