Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Болдбаатар
  Байгууллага
  Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК
  Албан тушаал
  Дэд захирал (Бусад- ТӨХЭтгээд)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  39,169,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  22,176,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  350,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Mitsubishi, - 1,Nissan,X-Trail- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  23,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Ямаа-80
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  12,000,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  10,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  7,600,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Голомт банк, хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  61,545,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Патент-1
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮