Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Мягмаржав
  Нэр
  Халиунбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2007-07-30
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Некстком
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-07-30
  2
  Мягмаржав Халиунбат
  Монгол
  Иргэн
  2007-07-30
  3
  Некстком
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-07-30
  3
  Hayashi Hiroki
  Япон
  Иргэн
  2007-07-30
  4
  Takede Kiyoko
  Япон
  Иргэн
  2007-07-30
  5
  Төмөрбаатар Хасбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2007-07-30