Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Азимхан
  Нэр
  Бахатгүл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2013-04-23
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Шаймардан Жайнагүл
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  2
  Хуандаг Жандос
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  3
  Азимхан Бахатгүл
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  4
  Азимхан Ибагат
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  5
  Мустафа Азимхан
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  6
  Сартышхан Майра
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  7
  Шаймардан Солтамурат
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  8
  Хинаят Хуандах
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23
  9
  Азимхан Харахат
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-23