Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Орсоо
  Нэр
  Баярбат
  Байгууллага
  Шүүхийн шинжилгээний хүрээлэн
  Албан тушаал
  Дарга (ТТ15)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  81,200,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  32,300,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  1
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  1
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  281,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тусгай зориулалтын машин,- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  2,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-2, Ямаа-350, Хонь-70
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  26,450,000₮
  Газар:
  Эзэмших-700м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  75,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  3,120,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  16,500,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Хаан банк, Я.Насандэлгэр
  Зээл нийт дүн:
  47,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Тусгай зөвшөөрөл-1
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮