Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Арвис
  Нэр
  Баярсайхан
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2008-03-28
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Арвис Баярсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-28
  2
  Chen Rixin
  Хятад
  Иргэн
  2008-03-28
  3
  Зүнзэндорж Түвшиндорж
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-28
  4
  Song Lina
  Хятад
  Иргэн
  2008-03-28
  5
  Song Rui
  Хятад
  Иргэн
  2008-03-28
  6
  Xxx Zhu Dan
  Хятад
  Иргэн
  2008-03-28