Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ньюсторм
  Хэлбэр
  ХХК
  Төрөл
  Ашгийн төлөө
  Регистер
  5676606
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2013-02-22
  Хаяг
  Улаанбаатар, Баянгол, 21-р хороо, горькийн 17, 458
  Удирдлага
  Догмид Нева (Захирал)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Төрбат Мөнхөө
  Монгол
  Иргэн
  2013-04-15
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  4610 - Гадаад худалдаа
  2013-02-22
  2
  0149 - Мал аж ахуй эрхлэх
  2013-02-22
  3
  4663 - Барилгын материалын худалдаа
  2013-02-22
  4
  8299 - Бизнесийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
  2013-02-22
  5
  0150 - Газар тариалан, мал аж ахуй хослон эрхлэх үйл ажил
  2013-02-22
  6
  5510 - Зочид буудал
  2013-02-22
  7
  0161 - Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл явуулахад үйлчлэх үйл аж
  2013-02-22
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.