Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хөндийрүүлэгч (УБЦТС/201701080)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  88,669,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хөндийрүүлэгч
  78,881,114₮
  Хасагдсан
  Захиалагч болон нийлүүлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг харьцуулсан хүснэгтээр ирүүлээгүй, гэрээг гүйцэтгэх боловсон хүчний мэдэгдэл ирүүлээгүй.
  2
  Хөндийрүүлэгч
  87,475,332₮
  Шалгарсан
  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн.
  3
  Хөндийрүүлэгч
  83,000,000₮
  Хасагдсан
  Татварын өртэй, тендерийн хүчингүй баталгаа ирүүлсэн.