Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн Кабель,провод (ДЦС4/201603251)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  511,974,900₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн Кабель,провод
  388,000,000₮
  Хасагдсан
  шаардлагад нийцээгүй
  2
  Төрөл бүрийн Кабель,провод
  403,032,664₮
  Хасагдсан
  шаардлагад нийцээгүй
  3
  Төрөл бүрийн Кабель,провод
  451,321,750₮
  Хасагдсан
  техникийн үзүүлэлт тодорхойгүй
  4
  Төрөл бүрийн Кабель,провод
  291,967,130₮
  Хасагдсан
  шаардлагад нийцээгүй