Үндсэн мэдээлэл

  Үйл ажиллагаа
  Эм,эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх /2016.04.10-2019.04.10/
  Бүртгүүлсэн
  2017-03-06
  Улс
  Монгол
  Хаяг
  Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 2-р хороо, Гранд плаза цогцолбор 1105 тоот энхтайваны өргөн чөлөө
  Холбоо барих
  Мэдээлэл байхгүй.
  Оролцсон тендер

  Дугаар
  Нэр
  Төлөв
  4
  Хасагдсан
  6
  Хасагдсан
  7
  Хасагдсан
  8
  Хасагдсан
  9
  Хасагдсан
  23
  Шалгарсан
  24
  Шалгарсан
  25
  Шалгарсан
  26
  Шалгарсан
  28
  Шалгарсан
  32
  Хасагдсан
  34
  Хасагдсан
  57
  Шалгарсан
  66
  Хасагдсан
  68
  Илгээгдсэн
  76
  Хасагдсан
  84
  Хасагдсан
  92
  Шалгарсан
  101
  Хасагдсан
  103
  Шалгарсан
  119
  Хасагдсан
  122
  Шалгарсан
  128
  Хасагдсан
  129
  Шалгарсан
  130
  Шалгарсан
  131
  Хасагдсан
  132
  Илгээгдсэн
  133
  Хасагдсан
  137
  Шалгарсан
  140
  Шалгарсан
  145
  Шалгарсан
  146
  Шалгарсан
  150
  Хасагдсан
  159
  Шалгарсан
  163
  Хасагдсан
  164
  Хасагдсан
  165
  Шалгарсан
  169
  Хасагдсан
  176
  Шалгарсан
  177
  Хасагдсан
  178
  Хасагдсан
  180
  Хасагдсан
  181
  Хасагдсан
  182
  Хасагдсан
  183
  Шалгарсан
  185
  Хасагдсан
  192
  Шалгарсан
  211
  Илгээгдсэн
  232
  Хасагдсан
  236
  Шалгарсан
  242
  Хасагдсан