Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Ххк
  Нэр
  Mongsource
  Улс
  Америк
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2008-03-11
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Ххк Mongsource
  Америк
  Иргэн
  2008-03-11