Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Пүрэвдаш
  Нэр
  Адъяацэрэн
  Байгууллага
  Буянт-Ухаа боомт дахь Хилийн Мэргэжлийн хяналтын алба
  Албан тушаал
  Улсын байцаагч (ТЗ06)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  8,330,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  19,920,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  130,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Toyota,Corolla- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  14,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-10, Хонь-50, Ямаа-50, Үхэр-8
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  18,620,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 07га-1, Өмчлөх, 07га-1₮
  Газар нийт дүн:
  13,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  6,500,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  1,720,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Төрийн банк
  Зээл нийт дүн:
  10,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК (1072ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮