Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Тоолуурын щит (УБЦТС/201801026)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  166,895,001₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Тоолуурын щит
  135,283,500₮
  Хасагдсан
  Загвар дутуу ирүүлсэн.
  2
  Тоолуурын щит
  156,893,685₮
  Шалгарсан
  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн.
  3
  Тоолуурын щит
  159,029,000₮
  Хасагдсан
  Техникийн шаардлага хангаагүй.