Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Дүгэрээ
  Нэр
  Тулгаа
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2019-01-15
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Дүгэрээ Тулгаа
  Монгол
  Иргэн
  2019-01-15