Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Өмгөөллийн лексфор ХХН (Татан буугдсан)
  Хэлбэр
  Нөхөрлөл /ХХН/
  Төрөл
  Регистер
  5356628
  Үүсгэн байгуулагдсан
  Хаяг
  Удирдлага
  ()
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.