Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Тойруул
  Нэр
  Энхжаргал
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2016-03-18
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Цогзол Лхагвадорж
  Монгол
  Иргэн
  2019-01-23
  2
  Бүдрагчаа Өнөрсайхан
  Монгол
  Иргэн
  2016-03-18
  3
  Чулуунбаатар Төмөрбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2016-03-18
  4
  Тойруул Энхжаргал
  Монгол
  Иргэн
  2016-03-18
  5
  Эрдэнэочир Сүхбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2016-03-18