Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  “Дүүргийн 19 дугаар хорооны Гоодой Шарга морьтын дундах Тарвагатайн амны айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжинд холбох” ажил (СБД-ХААА/НЭШ14-071)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  140,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  “Дүүргийн 19 дугаар хорооны Гоодой Шарга морьтын дундах Тарвагатайн амны айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжинд холбох” ажил
  99,287,755₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  2
  “Дүүргийн 19 дугаар хорооны Гоодой Шарга морьтын дундах Тарвагатайн амны айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжинд холбох” ажил
  140,000,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  3
  “Дүүргийн 19 дугаар хорооны Гоодой Шарга морьтын дундах Тарвагатайн амны айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжинд холбох” ажил
  139,344,400₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  4
  “Дүүргийн 19 дугаар хорооны Гоодой Шарга морьтын дундах Тарвагатайн амны айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжинд холбох” ажил
  138,900,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  5
  “Дүүргийн 19 дугаар хорооны Гоодой Шарга морьтын дундах Тарвагатайн амны айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжинд холбох” ажил
  114,612,815₮
  Шалгарсан
  6
  “Дүүргийн 19 дугаар хорооны Гоодой Шарга морьтын дундах Тарвагатайн амны айл өрхүүдийн цахилгаан хангамжинд холбох” ажил
  128,901,019₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу