Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Жамба
  Нэр
  Батсуурь
  Байгууллага
  Сүхбаатар аймгийн ИТХ
  Албан тушаал
  Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга (УТ)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2015
  Нийт орлого
  53,542,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  24,872,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  3
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  2,174,500,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Toyota,Land Cruiser 100- 1,Toyota,Prius XW20- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  56,500,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-135
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  135,000,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 2508 м2-1, Өмчлөх, 729 м2-1₮
  Газар нийт дүн:
  8,200,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  12,673,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Дату ком ХХК (49ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  100,000₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Тусгай зөвшөөрөл-1
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮