Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Азу-Интернэйшнл
  Хэлбэр
  ХХК
  Төрөл
  Ашгийн төлөө
  Регистер
  5615224
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2012-07-05
  Хаяг
  Улаанбаатар, Чингэлтэй, 3-р хороо, 16 тоот
  Удирдлага
  Монголбаяр Мөнхсайхан (Захирал)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Азурайз
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2012-07-05
  1
  Азурайз
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2012-07-05
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  8299 - Бизнесийн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх
  2012-07-05
  2
  8413 - Аялал жуулчлал
  2012-07-05
  3
  4610 - Гадаад худалдаа
  2012-07-05
  4
  4659 - Машин мехнанизмын тоног төхөөрөмжийн худалдаа, түрээс
  2012-07-05
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.