Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Мягмаржав
  Нэр
  Халиунбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2013-03-21
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Мягмаржав Халиунбат
  Монгол
  Иргэн
  2013-03-21
  2
  Багаа Тодмөр
  Монгол
  Иргэн
  2013-03-21
  3
  Очир Очиржав
  Монгол
  Иргэн
  2013-03-21
  4
  Демалыс Мухамед
  Монгол
  Иргэн
  2013-03-21
  5
  Гөлгөө Ганбаяр
  Монгол
  Иргэн
  2013-03-21