Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ус бэлтгэлийн химийн бодис (ДЦС4/201603239)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  349,913,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ус бэлтгэлийн химийн бодис
  280,670,000₮
  Хасагдсан
  үнэ өндөр
  2
  Ус бэлтгэлийн химийн бодис
  183,515,750₮
  Хасагдсан
  техникийн үзүүлэлт шаардлага хангахгүй
  3
  Ус бэлтгэлийн химийн бодис
  259,483,100₮
  Шалгарсан
  4
  Ус бэлтгэлийн химийн бодис
  308,130,900₮
  Хасагдсан
  үнэ өндөр