Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Гадна цахилгааны ажил (НХААГ-14/0105)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  75,800,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Гадна цахилгааны ажил
  55,874,493₮
  Шалгарсан
  2
  Гадна цахилгааны ажил
  74,227,173₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу
  3
  Гадна цахилгааны ажил
  55,867,927₮
  Хасагдсан
  Тендерийн иж бүрдэл дутуу