Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Эрдэнэбаатар
  Нэр
  Батзаяа
  Байгууллага
  Үенч сумын ЗДТГ
  Албан тушаал
  Тамгын газрын дарга (ТЗ07)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  10,589,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  10,864,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  2
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  35,500,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Toyota,Prius- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  17,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Ямаа-19, Хонь-6, Үхэр-21
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  13,480,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 1га-2, Өмчлөх, 05га-1₮
  Газар нийт дүн:
  11,120,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  265,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Төрийн банк
  Зээл нийт дүн:
  44,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Эрдэнэс таван толгой ХК (6432ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮