Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Саяанямбуу
  Нэр
  Батзаяа
  Байгууллага
  Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс
  Албан тушаал
  Хэлтсийн дарга (ТТ15)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  19,729,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  91,235,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  1
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  358,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  0₮
  Мал, аж ахуй:
  Үхэр-10, Адуу-20, Хонь-60
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  15,700,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 07га-6, Эзэмших, 1га-1₮
  Газар нийт дүн:
  88,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  33,607,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  35,000,000₮
  Зээл:
  Их Монгол кредит банк бус санхүүгийн байгууллага, Хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  99,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Эрдэнэс таван толгой ХК, Бумбат голд ХХК, Эрдэнэсэ таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК (1072ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  2,000₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Тусгай зөвшөөрөл-1
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮