Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Дамдиндорж
  Нэр
  Батзаяа
  Байгууллага
  Орхонтуул сумын ИТХ
  Албан тушаал
  ИТХ ын төлөөлөгч (УТ)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  5,000,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  5,897,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  2
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  124,500,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Hyundai,Mighty- 1,Lexus,470- 1,ИЖ, - 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  51,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-91, Адуу-70, Үхэр-173
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  135,780,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 0,2 га-1, Эзэмших, 121,3га га-1, Эзэмших, 130 га-1₮
  Газар нийт дүн:
  600,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих газар
  Зээл нийт дүн:
  120,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮