Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Нямаа
  Нэр
  Батзаяа
  Байгууллага
  Хамгаалалтын 3 дугаар газар
  Албан тушаал
  Салааны захирагч (ТТ09)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  12,575,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  13,440,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  2
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  204,184,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Toyota,Land Cruiser 100- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  35,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-70, Адуу-10, Хурдан удмын адуу-20
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  53,000,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  40,000,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  50,000,000₮
  Зээл:
  Хаан банк
  Зээл нийт дүн:
  20,000,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Бумбат алтай ХК (25ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  2,500₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮