Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Нямбат
  Нэр
  Батзаяа
  Байгууллага
  Хужирт сумын ИТХ
  Албан тушаал
  ИТХ ын төлөөлөгч (Бусад)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  13,080,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  6,400,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  0
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  1
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  164,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Жийп болон туулах чадвар өндөр,Nissan, X-Trail- 1,Суудлын жижиг машин,Toyota, Prius- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  17,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Адуу-2
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  600,000₮
  Газар:
  Өмчлөх-1543,5 м2-1, Ашиглах-3000 --Сонго---1₮
  Газар нийт дүн:
  30,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  20,922,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  35,000,000₮
  Зээл:
  Зээл нийт дүн:
  0₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  (0ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  0₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮