Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Маабазар
  Нэр
  Халиунбат
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2012-05-14
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Маабазар Халиунбат
  Монгол
  Иргэн
  2012-05-14