Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Цамба
  Нэр
  Батболд
  Байгууллага
  Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтэс
  Албан тушаал
  Татварын улсын байцаагч (ТЗ06)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2018
  Нийт орлого
  11,067,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  138,800,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  0
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  1
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  0
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  124,800,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Суудлын жижиг машин,Toyota, Prius- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  14,500,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Хонь-200, Үхэр-10
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  36,000,000₮
  Газар:
  Газар нийт дүн:
  0₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  35,100,000₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  0₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  103,800,000₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  0₮
  Зээл:
  Улаанбаатар банк, Ариг банк
  Зээл нийт дүн:
  22,100,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  Эрдэнэс таван толгой ХК (750ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  699₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮