Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Соловьва
  Нэр
  Алла Викторовна
  Улс
  Орос
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2014-02-19
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Соловьва Алла Викторовна
  Орос
  Иргэн
  2014-02-19
  2
  Пүрэвжав Баторгил
  Монгол
  Иргэн
  2014-02-19