Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Шуурхай өрөөний засвар НАХ (ДЦС4/201901080)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  30,287,027₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Шуурхай өрөөний засвар НАХ
  29,816,888₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар