Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн гэрэл, гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл (ДЦС4/201901176)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  163,646,438₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн гэрэл, гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл
  154,570,990₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар