Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  ЦБЗИ групп
  Хэлбэр
  ХХК
  Төрөл
  Ашгийн төлөө
  Регистер
  5115604
  Үүсгэн байгуулагдсан
  2007-02-01
  Хаяг
  Улаанбаатар, Чингэлтэй, 4-р хороо, 4 тоот
  Удирдлага
  Суурь Энхцаг (Захирал)
  Хувь ззэмшил

  Дараалал
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Огноо
  1
  Эрхбилэг Дамчаа
  Монгол
  Иргэн
  2007-02-01
  2
  Дарьсүрэн Даваасамбуу
  Монгол
  Иргэн
  2007-02-01
  3
  Билгүүнцаг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  4
  Лэгдэн Батхүү
  Монгол
  Иргэн
  2007-02-01
  5
  Цац суврага интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  5
  Си Энд Би
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  6
  Эй Ди интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  6
  Цац Суврага Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  7
  Голомт-Өргөө
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  7
  Мөнхконстракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  8
  Си энд Би
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  8
  Гэу
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  9
  Дананжав Болд
  Монгол
  Иргэн
  2007-02-01
  9
  ГЭУ
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  10
  Голомт-Өргөө
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  11
  2007-02-01
  11
  ЭЧМ
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  12
  Мөнхконстракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  12
  Эй Ди Интернэшнл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  13
  Билгүүнцаг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  13
  Эчм
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2007-02-01
  Үйл ажиллагаа

  Дугаар
  Нэр
  Нэр
  1
  1811 - Хэвлэх үйлдвэр
  2007-02-01
  2
  8413 - Аялал жуулчлал
  2007-02-01
  3
  4610 - Гадаад худалдаа
  2007-02-01
  Оролцсон тендер

  Мэдээлэл байхгүй.

  Хамаарал бүхий төрийн албан хаагч

  Мэдээлэл байхгүй.

  Уул уурхайн лиценз

  Мэдээлэл байхгүй.