Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам өргөтгөн тавих, гэрэлтүүлэг хийх (ДОГАЗҮХЗАА/201700002)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Сан
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  30,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам өргөтгөн тавих, гэрэлтүүлэг хийх
  29,895,896₮
  Хасагдсан
  1. Аудиртаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан ирүүлээгүй2.Татварын тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт ирүүлээгүй
  2
  Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам өргөтгөн тавих, гэрэлтүүлэг хийх
  28,800,000₮
  Шалгарсан
  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн