Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн өрөө Жигжидийн тасгийн барилга (ЧДХААА/201901007)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  1,000,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн өрөө Жигжидийн тасгийн барилга
  898,000,000₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2, 16 дугаар зүйлийн 16.1.1 дэх заалтуудыг тус тус хангаагүй тул татгалзсан.