Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Төрөл бүрийн бичгийн цаас (ДЦС4/201901328)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  19,099,802₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Төрөл бүрийн бичгийн цаас
  17,907,500₮
  Шалгарсан
  Үнийн саналаар