Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Аллази
  Нэр
  Каламан
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2010-12-20
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Асет Гүлнар
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  2
  Сапархан Аманжол
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  3
  Мухаш Бахира
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  4
  Зейнел Сетерхан
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  5
  Бахира Алтангүл
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  6
  Асет Берикбол
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  7
  Хавалхах Асет
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  8
  Асет Айсагүл
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20
  9
  Аллази Каламан
  Монгол
  Иргэн
  2010-12-20