Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хөргөлтийн төхөөрөмж (ДЦС4/201901009)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  60,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Хөргөлтийн төхөөрөмж
  55,640,070₮
  Илгээгдсэн
  2
  Хөргөлтийн төхөөрөмж
  46,160,750₮
  Хасагдсан
  үнэ өндөр
  3
  Хөргөлтийн төхөөрөмж
  56,254,000₮
  Хасагдсан
  үнэ өндөр