Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Контроллёр (ДЦС4/201901303)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  33,793,293₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Контроллёр
  29,246,510₮
  Шалгарсан
  Үнийн санал
  2
  Контроллёр
  27,957,200₮
  Хасагдсан
  Үнийн саналаар