Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Лувсандагва
  Нэр
  Батбаатар
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2005-09-01
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Лувсандагва Батбаатар
  Монгол
  Иргэн
  2005-09-01