Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ажлын гутал /2 багц/ (ДЦС4/201700069)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  263,038,906₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Тусгай зориулалтын ажлын гутал
  32,563,000₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн үнэлэгдсэн
  2
  Тусгай зориулалтын ажлын гутал
  40,081,000₮
  Хасагдсан
  барааны нэр төрөл зөрүүтэй ирүүлсэн