Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Трансформаторын ороомог ороох төхөөрөмж 1ширхэг (БЗӨБЦТСТӨХК/201801025)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  45,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Трансформаторын ороомог ороох төхөөрөмж 1ширхэг
  44,200,000₮
  Хасагдсан
  “Хөх Өндөр Уул” ХХК-ний ирүүлсэн материал нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.1.3-р заалт, ТОӨЗ-ны 1.1-ын 11,12,13-р заалтуудын шаардлагыг хангаагүй тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33.4-р зүйлд заасны дагуу гэрээ шууд байгуулах эрх нээгдсэн