Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Сумдын газрын даамлуудын байршил тогтоогч багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах 27 сум (ТӨАОНӨГ/201803066)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  37,800,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Сумдын газрын даамлуудын байршил тогтоогч багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах 27 сум
  31,050,000₮
  Хасагдсан
  2016 оны СТ-г ирүүлээгүй тул татгалзав